Regulácia horenia

Regulácia horenia
Regulácia horenia

Robustná klapka

Na základe inštrukcií riadiacej jednotky reguluje množstvo vzduchu
privádzaného do ohniska přiváděného do topeniště.

Riadiaca jednotka

Vyhodnocuje hodnoty teplotného snímača a dverového kontaktu. Na ich základe ovláda riadiacu klapku a dávkuje tak optimálne množstvo vzduchu pre aktuálnu fázu horenia.

Displej

Displej zobrazuje v reálnom čase informácie o procese horenia a výstražné oznámenia. S riadiacou jednotkou komunikuje bezdrôtovo.

Dverový kontakt

Bezkontaktný dverový spínač vyhodnocuje, či sú dvierka uzatvorené, či otvorené a dáva túto informáciu riadiacej jednotke.

Teplotný snímač

Snímač teploty je umiestnený v keramickom puzdre v spaľovacej komore alebo inde v spalinovej ceste. Odovzdáva riadiacej jednotke informácie o aktuálnej nameranej teplote.

Všetky modely

HOS A – Regulácia horenia

HOS AW – Regulácia horenia, regulácia kotlového okruhu

HOS AWU – Regulácia horenia, regulácia kotlového okruhu, strážca podtlaku

HOS AU – Regulácia horenia, strážca podtlaku

HOS U – Strážca podtlaku